Bezpečnostný kryt webkamery - inštalácia

Domov NávodyBezpečnostný kryt webkamery - inštalácia

IS|CC Bezpečnostný kryt webkamery

Bezpečnostný kryt webkamery je vhodný na umiestnenie na väčšinu súčasných počítačov, notebookov, tabletov a smartfónov. Pre bezpečnostný kryt webkamery inštalácia spočíva v realizácii nasledovných krokov:

  1. Oddeľte magnetický krúžok od oceľového rámčeka.
  2. Priložením oceľového rámčeku nájdite jeho vhodné umiestnenie na zariadení nad šošovkou webovej kamery tak, aby nezakrýval žiadne ďalšie komponenty (svetelný senzor, led indikátor a pod.). Umiestnenie nad šošovkou kamery by malo byť také, aby ju následné posúvanie magnetického neodýmového krúžku plne zakrylo v jednej z krajných pozícií.
  3. Očistite oblasť webovej kamery na zariadení prípravkom na čistenie obrazoviek, ktorý nezanecháva žiadne reziduálne zvyšky. Po očistení dôkladne osušte.
  4. Odstráňte modrú fóliu zo zadnej strany rámčeka. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli odkrytej lepiacej plochy na rámčeku.
  5. Opatrne priložte jednu stranu rámčeka na predtým zvolené miesto na zariadení. Dbajte na to, aby bol rámček správne zarovnaný a opatrne priložte na zariadenie aj zbytok rámčeka.
  6. Stále môžete jemným posunom napraviť polohu rámčeka tak, aby bol správne zarovnaný.
  7. Po správnom umiestnený definitívne zafixujte polohu rámčeka jeho silnejším pritlačením.
  8. Inštaláciu ukončite vložením magnetického neodýmového krúžku do oceľového rámčeka.

Spôsob inštalácie pre bezpečnostný kryt webkamery je znázornený na nasledovnom videu. Video je síce v angličtine, ale po prečítaní vyššie uvedeného postupu je dostatočne názorné aj bez znalosti anglického jazyka.

 

 

Copyright 2018 - 2020 © M3R eShop